ملات

آژند / مرتار  / Mortar

ماده خمیری شکلی و چسبنده است که مصالح بنایی را به یکدیگر می‌چسباند و آنها را به دیوار و سایر اجزای ساختمان بدل می‌سازد.

ملات مخلوطی از یک یا چند ماده چسبنده مثل سیمان، آهک، گچ و… و ماده پر کننده مثل ماسه شسته و دانه بندی شده و ماده روان‌کننده مثل آب هستند.

مورتار قطعات و اجزاء سازه را به یکدیگر می‌چسباند و فضای ما بین آن ها را پر می‌نماید.با ایجاد یکپارچگی باعث توزیع تقریباً یک نواخت نیرو می‌شود.
ملات می تواند به عنوان پرکننده مورد استفاده قرار گیرد. و برای  تراز کردن و یا صاف کرد سطوح کاربرد دارد.
اختلاف اندازه در اجزا را جبران می‌نمایند. و موجب می‌شود قطعات فلزی و مسلح کننده ها با دیوار، به صورت کامل و یک پارچه عمل کنند.
برخی ملات ها خاصیت عایق حرارتی و رطوبت و صوت دارند و برای این منظور کاربرد دارد.

ملات‌ها بر اساس نوع خودگیری به دو دسته ملات هوایی و ملات آبی تقسیم میشوند .

ملات ماسه سیمان ، ملات باتارد ، شفته ، گچ و خاک ، ملات گچ ، کاه گل ، ساروج و…. از انواع ملات به شمار می آیند.

Posted on