ساختمان بسیار حساس

بر اساس مبحث 7 مقررات ملی ساختمان ساختمانی که دارای یکی از دو ویژگی زیر را می باشد. ساختمان حساس شناخته می شود.

  1. ساختمان بدون اسکلت و یا هرگونه ساختمان با نشانه آشکار علائم فرسودگی و ضعف زیاد در باربری .
  2. ساختمان هایی که به دلیل ارزش فرهنگی,تاریخی و یا حساسیت کارکرد و یا علل دیگر وقوع هرگونه نشست و تغییر شکل در آنها با خسارات زیادی همراه است.
Posted on