ملات گل آهک

در ساختن این ملات به خمیر آهک به جای ماسه ، گل رس خیلی خالص اضافه می کردند.

این ملات از انواع ملات آبی است.

این ملات برای اندود کف، آجرکاری و سنگ کاری ،کرسی چینی ، دیوار چینی و اسکلت سازی بناهاو . . مناسب است و در مناطق مرطوب به کار می رود.این ملات در مکان هایی که دارای رطوبت و نفوذ مستقیم آب مانند حمام های عمومی ، مجاری آب ، فاضلاب و غیره بهره گرفته می شود.

Posted on