بتن AAC

بتن ای ای سی/ Autoclaved Aerated Concrete / AAC

بتن هوا دهی شده  اتوکلاو شده. از انواع بتن سبک .مخفف Autoclaved Aerated Concrete  که به اختصار AAC  خوانده می شود .
در این روش بتن هوادهی شده ، تحت فشار بخار آب ،  عمل آوری  می گردد.

که از ترکیب  سیمان ، ماسه سیلیسی ، آهک ، پودر آلومینیوم که تولید گاز میکند ، آب  و افزودنی‌های بتن تولید و در اتوکلاو با دمای 120 و 200 درجه سانتیگراد و تحت فشار P = 1.4 MPa  سخت می شود.

در برخی موارد می توان از خاکستر بادی به جای ماسه استفاده نمود.
در رده بتن اسفنجی  و بتن متخلخل  است.
در ساخت بلوک بتنی سبک در ابعاد و اندازه های مختلف ، اسلب و پانل های سبک بتنی و دیگر قطعات بتنی سبک برای ساخت  دیوار غیر باربر مورد استفاده قرار می گیرد.

به دلیل استفاده از آهک، مقدار سیمان مورد استفاده کمتر خواهد بود، بنابراین هزینه تهیه مواد اولیه برای تولید بتن هوادهی شده اتوکلاو نسبت به نمونه غیر اتوکلاو کمتر است

گرد آلومینیوم با آهک شکفته شده ترکیب و گاز هیدروژن ازاد می کند. هیدروژن آزاد شده در بتن جای می گیرد و آن را پوک و متخلل می کند.

امکانات تولیدی عظیم و تجهیزات گران و انرژی زیاد برای تولید آن مورد نیاز است.

نام های تجاری ثبت شده و معروف این محصول در دنیا عبارتند از :
هبلکس(HEBELEX) ، سیپورکس(SIPOREX) ،  دورکس (DUROX) ، یاتونگ(YATONG) ، یونی پل(UNIPOL) ، فرمستون

Posted on