اتوکلاو

Autoclave

دستگاهی است متشکل از یک محفظه مقاوم  تحت فشار حرارت و فشار ناشی از بخار آب می باشد. در صنایع مختلف مانند بتن ، لاستیک ، چوب ، مواد غذائی و پزشکی کاربرد دارد.

در این روش قطعات مورد نظر ، درون محفظه دستگاه اتوکلاو  گذاشته ، تحت دما ، و فشار بخار آب  قرار می گیرد.

اتو کلاو در صنایع برای عمل آوری مواد اولیه و در صنایع غذائی و پزشکی بیشتر برابر استرلیزه کردن مورد استفاده قرار میگیرد.

دستگاه اتو کلاو در ابعاد و ظرفیت مختلف ساخته می شود.

Posted on