سیمان غیر هیدرو لیک

سیمان با توجه به شرایط سخت شوندگی به دو دسته سیمان هیدرولیکی و سیمان غیر هیدرولیکی تقسیم می شود. هردوی این محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند، تفاوت انها در زمان سفت شدن و مواد اولیه در تولید آنها است

سیمان غیر هیدرولیکی مدت زمان زیادی برای سفت شدن لازم داشته و برای خشک شدن باید در یک محیط کاملا خشک قرار بگیرند.

Posted on