پشم شیشه

Glass wool / fiberglass insulation

پشم شیشه ماده‌ای است مرکب از الیاف بسیار نازک شیشه که در موارد گوناگون ، ازجمله به عنوان عایق مورد استفاده است.

 

 

Posted on