سیمان پرتلند تیپ 4

سیمان دیر گیر

به عنوان سیمان پرتلند با حرارت کم در شرایطی که حرارت هیدراتاسیون کم  موردنظر باشد بکار می رود.

سیمان تیپ 4 سیمانی ا ست که هنگام گرفتن حرارت خیلی کمتری تولید می کند و مورد استفاده ی ان جایی ست که شدت و مقدار حرارت تولید شده اهمیت دارد . بتنی که با این سیمان ساخته می شود آهسته تر افزایش مقاومت پیدا می کند یعنی دیرتر می گیرد . کاربرد اصلی این نوع سیمان در ساختمان های حجیم بتنی ست . در ساختمان های حجیم مثل سد های بتنی به علت حجم زیاد بتن افزایش درجه حرارت ناشی از گرفتن بتن می تواند بسیار زیاد و خطرناک شود. برای پایین نگه داشتن درجه حرارت سیمان ، سیمان تیپ 4 به کار می رود.

کاربرد سیمان پرتلند تیپ 4

  • بتن ریزی در هوای گرم
  • بتن ریزی های حجیم
  • بتن ریزی های لایه لایه
    برای جلوگیری از اتصال سرد بتن

 

Posted on