بتن مسلح

reinforced concrete / RC / RCC

بتن تقویت شده با آرماتور، شبکه‌های توری تقویتی، صفحات فلزی یا الیاف تقویتی .
بتن نیروهای فشاری را به خوبی تحمل می‌کند؛ اما در برابر نیروهای کششی ضعیف است. پس با مسلح کردن بتن، می‌توان مقاومت کششی آن را افزایش داد.
مقاومت کششی بتن ۰٫۱ مقاومت فشاری آن است.
هدف اصلی استفاده از بتن مسلح ، واگذاری نیروهای کششی بوجود آمده در بتن به میلگردهاست(به دلیل مقاومت کششی بالای میلگرد) تا بدین طریق نیروهای کششی به بتن وارد نشده و سبب ترک‌خوردگی و در نهایت پکیدن بتن نشود.
در بیشتر موارد، برای بالا بردن تاب بتن ، از میلگردهای فولادی جهت مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.
علاوه بر آهن یا فولاد تقوییت شده از مواد دیگری همچون الیاف آلی و معدنی نیز می‌توان به مانند کامپوزیت‌هایی در اشکال مختلف برای تقویت بتن استفاده کرد.
بتن آرمه رایج ترین نوع بتن مسلح است.

Posted on