پروانه تخریب و نوسازی

پروانه ساختمان/ جواز ساخت / جواز تخریب و نوسازی

از انواع پروانه ساختمان که بنا به درخواست مالک برای تخريب بناي قديمي و احداث بناي جديد براساس طرح تفصيلي و الزامات تعیین شده صادر مي‌گردد.

جواز ساخت شامل اطلاعاتی از قبیل:

مساحت زیر بنا
تعداد طبقات
نوع اسکلت ساختمان
مشخصات متقاضی صدور پروانه
شماره پلاک ثبتی ملک
نام مهندسین ناظر
تاریخ صدور پروانه
کروکی زمین می‌باشد.

همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته می‌شود که در صورت منقضي شدن مهلت پروانه و يا عدم شروع عمليات ساختماني از طرف مالك ، پس از بررسی و پرداخت عوارض تطویل اعتبار پروانه تمديد و با همان مشخصات صادر خواهد شد.
در صورت تخلف از مفاد  جواز ساخت ، ناظر موظف به گزارش تخلف به مرجع صدور پروانه بوده تا مرجع صدور پروانه از ادامه عملیات جلوگیری کند.
صدور جواز مبتنی بر قوانین و ضوابط شهر سازی و مقررات ملی ساختمان در ساختمان‌ها می باشد .

در صورت تقاضاي مالك با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و با رعايت ضوابط و مقررات پرداختي هاي مالك عودت گردد.

=====================

مراحل دریافت جوار ساخت

صدور پروانه ساختمانی دارای 2 مرحله می باشد که عبارتند از:

مرحله اول: تشکیل پرونده ، صدور دستور نقشه
مرحله دوم: ارائه نقشه های معماری ، صدور و تحویل پروانه

ارائه نقشه های معماری ، صدور و تحویل پروانه

۱- تحویل نقشه: هنگام تحویل نقشه های معماری به دفتر خدمات الکترونیک شهر ، کارشناس دفتر موظف است ، کلیه مدارک ذیل را اخذ نموده و به متقاضی رسید تحویل نماید.
۱-۱- یک سری نقشه معماری ممهور به مهر و امضای مهندس معمار همراه با لوح فشرده حاوی فایل نقشه های معماری (DWG)
۲-۱- گواهی تعهد مهندس معمار که در دفتر خانه اسناد رسمی امضای ایشان و مالک تأیید شده باشد همراه با تصویر پروانه اشتغال مهندس معمار.

۲- بررسی و کنترل نقشه های معماری: کارشناس کنترل فنی دفتر ، نقشه های معماری را با ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و ابعاد بر و کف تطبیق داده و در صورت مغایرت موظف است کلیه اشکالات نقشه را در سیستم ثبت و پرینت آن را به مالک برای اصلاح ، تحویل نماید.

پس از تأیید نقشه ، برگ تعهد مهندس معمار در سیستم ثبت و صلاحیت و ظرفیت ایشان کنترل میشود.

۳- اعلام عوارض : بر اساس اطلاعات پایه ملک مورد درخواست ، تعداد مالکین و بنای مورد درخواست در نقشه های تأیید شده ، تسهیلات و … سیستم به صورت اتوماتیک عوارض صدور پروانه را محاسبه کرده و در دفتر خدمات الکترونیک شهر چاپ می شود ؛ همچنین مبلغ آن به صورت سیستمی برای اداره درآمد شهرداری منطقه ارسال می گردد. همزمان از طریق پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود تا نسبت به اخذ فرم عوارض از دفتر و مراجعه به شهرداری منطقه جهت پرداخت آن اقدام نماید.

تکمیل مدارک صدور و تحویل پروانه

پس از پرداخت عوارض متعلقه ، مدارک ذیل می بایست توسط مالک ارائه شود.
۱- چهار سری نقشه معماری تایید شده با امضا و مهر مهندس معمار
۲- چهار سری نقشه محاسباتی با امضا و مهر مهندس محاسب به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده و برگ تعهد تهیه نقشه های محاسباتی که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.
۳-چک لیست زلزله با امضا و مهر مهندس محاسب و ناظر
۴-چـک لیست مبحث ۱۹(صرفه جویی در انرژی) با امضا و مهر مهندس معمار و ناظر به هـمراه فایل اسکن شده و لوح فشرده
۵- در صورتی که درخواست تخریب و نوسازی باشد؛ فرم تعهد بنای موجود با امضای مالک و یا وکیل قـانونی وی کـه در دفـترخـانه اسـنـاد رسمـی گـواهـی امـضا شده باشد به هـمراه فـایل اسکن شده و لـوح فشرده
۶- چهار سری نقشه تأسیسات برق با امضا و مهر مهندس برق به همراه برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد
۷- چهار سری نقشه تأسیسات مکانیکی با امضا و مهر مهندس مکانیک به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده همراه با برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.
۸- فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمان های بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع و با ساختمان های ۵ طبقه روی پیلوت و بیشتر که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.
۹- تعهد نظارت که توسط مالک و مهندس در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده باشد.
۱۰- دو جلد گزارش مـکانیک خـاک بابـت سـاختـمان هـای بـیـشـتـر از ۵ طبقه به همراه فایل اسکن شده و لوح فشرده آن.
۱۱- سه سری جزییات و نقشه های سازه نگهبان ممهور به مهر و امضا مهندسین محاسب و ناظر
۱۲- اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای املاک با متراژ بالای ۵۰۰۰ مترمربع و با ۱۰ طبقه به بالا.
۱۳- مالک و مهندس ناظر در مرحله صدور فیش اعلام عوارض می بایست در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و فرم تعهد پروانه ساختمانی و نکات لازم جهت اجرای ساختمان را گواهی امضا نموده و در مرحله پیش نویس تحویل دفتر خدمات الکترونیک شهر نمایند.
توجه:
– لازم به ذکر است در پایان این مرحله تعرفه دستمزد دفتر خدمات الکترونیک شهر می بایست توسط مالک یا وکیل قانوی وی تسویه حساب گردد.
– مالک موظف است قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی ، هماهنگی لازم را با ادارات آب ، برق ، گاز و مخابرات به عمل آورد.
– برای ساختمان های مسکونی ۶ طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غیرمسکونی اخذ تأییدیه سازمان آتش نشانی الزامی است. (این تاییدیه به طور اتوماتیک از سیستم اخذ می شود)
– در صورتی که مدارک اعلام شده ، ناقص به دفتر خدمات الکترونیک شهر تحویل گردد ، مسئولیت تأخیر در صدور پروانه به عهده مالک خواهد بود.

14- صدور پروانه: کارشناسان کنترل فنی دفتر خدمات الکترونیک شهر موظف به تطبیق نقشه های معماری تأیید شده با نقشه های محاسباتی ، برق و مکانیک ارائه شده می باشند. در صورت مغایرت کلیه اشکالات به مالک اعلام تا نسبت به اصلاح آن اقدام نماید.
در صورت عدم تأیید صلاحیت و ظرفیت مهندس ناظر ، محاسب ، برق و مکانیک ، برگه چاپی دلایل اعلامی سیستم به متقاضی برای اصلاح تحویل می گردد.

۱- تأیید پیش نویس
۲- تأیید شهرداری منطقه
۳- چاپ پروانه
۴- ارسال به کارتابل مهندس ناظر: یک نسخه از پروانه صادره به کارتابل مهندس ناظر در وب سایت شهردای تهران در قسمت سامانه سهمیه مهندس ناظر برای بهره برداری ارسال می شود.
۵- تحویل به مالک: پروانه صادره از طریق اداره پست به آدرس اعلام شده در زمان ثبت درخواست توسط مالک و یا نماینده قانونی وی ، تحویل می گردد.

 

Posted on