سیمان پرتلند تیپ 3

سیمان زودگیر

طبق استاندارد ملی ایران به عنوان سیمان پرتلند زود سخت شونده بوده و مصرف ویژه آن در ساخت قطعات بتنی که نیاز به سرعت بالا در ساخت و باردهی مورد نیاز باشد . همچنین نبایستی در محیط های مجاور آب های زیر زمینی قرار گرفته تا حمله سولفات به آنها در حداقل ممکن باشد .

سیمان تیپ 3 سیمانی ست که در مدت کوتاهی یعنی معمولاً در عرض 1 هفته یا کمتر مقاومت زیادی به دست می آورد و مقاومت 7 روزه ی آن حدود مقاومت 28 روزه ی سیمان تیپ 1 می باشد. این نوع سیمان نسبت به سیمان تیپ 1 در هنگام گرفتن حرارت بیشتری تولید می کند.

از این سیمان وقتی استفاده می کنند که بخواهند زود تر از معمول قالب را برداشته و بتن را مورد استفاده قرار بدهند در هوای سرد نیز می توان از این سیمان استفاده کرد تا مدت زمان لازم برای محافظت بتن ریخته شده کوتاه تر شود گرچه با بکار بردن مخلوط پر سیمان تر با سیمان تیپ 1 هم می توان بتنی تهیه کرد که در مدت کوتاه مقاومت بیشتری کسب کند ولی سیمان تیپ 3 همین کار را به نحو بهتر و با صرفه تر انجام می دهد.

Posted on