چوب پنبه

Cork

چوب پنبه محصولی گیاهی است که از قسمت مرده برخی درختان گرفته می‌شود.
چوب پنبه عایق و غیرقابل نفوذ (درمقابل مایعات و گازها) بوده و نرم، سبک و دارای چگالی ناچیز است و بریدن و شکل دهی آن بسیار ساده‌است.

Posted on