پله برقی

Escalator

پله برقی وسیله ای است که برای جابجا کردن افراد بین دو طبقه به‌کار می‌رود.
پله برقی از پله های به‌هم‌پیوسته‌ای تشکیل شده که به حالت افقی می‌مانند و برای بالا و پایین بردن افراد استفاده می‌شود.

پله برقی یک چرخه تکرارشونده از پله‌های در گردش است، که در آن پله‌های بازگشتی در زیر پله‌های بالایی پنهان شده‌اند. وزن پله‌های پنهان با وزن پله‌های آشکار موازنه و برابری می‌کند، بنابراین موتور پله برقی بایستی  وزن افراد روی پله برقی را ،که در حال بالا یا پایین رفتن هستند تحمل کند.

Posted on