چینی

قطعات از جنس  سرامیک که از خاک چینی تهیه می‌شوند، و در صورت نیاز روی آن لعاب می‌دهند. و چون خواستگاه آن کشور چین است به این نام معروف شده است.

چینی طبق تعریف انجمن آزمون و مواد آمریکا به فراورده‌های سرامیکی زجاجی و سفید اعم از لعابدار و بدون لعاب که برای مصارف غیر فنی بکار می‌رود، گفته می‌شود.
خاک چینی سابقه طولانی‌تری نسبت به پرسلان دارد.

چینی در تولید کاشی سرامیک ، و عایق های الکتریکی و لوازم خانگی و…. کاربرد دارد.

Posted on