سرامیک

Ceramic
سرامیک به مواد معدنی(کانی) گفته میشود که فاقد مواد فلزی باشد.

از نظر شیمیایی به موادی که از مخلوط خاک رس با ماسه و فلدسپات در دمای زیاد تشکیل شده و به صورت توده‌ای شیشه مانند درمی‌آیند و نیز تقریباً گداز ناپذیر و غیر حلال و بسیار سخت هستند، سرامیک گفته می‌شود.

سرامیک‌ها موادی سخت ، شکننده و مقاوم در برابر خوردگی هستند.  سفال ، پرسلان ، چینی و آجر نمونه های از سرامیک است.

انواع سرامیک

سرامیک ها میتوانند لعاب‌دار ( GL ) یا بدون لعاب ( UGL

سرامیک‌پرسلان سرامیک عیر پرسلان یا معمولی

Posted on