آهک سیاه

ملات مخلوط شده از آهک شکفته و خاکستر ولوئی گیاهی را آهک سیاه می گویند که بجای ملات سیمانی استفاده می شود.

Posted on