اسکوپ کردن

نصب کردن سنگ یا سرامیک نما  که بصورت قائم نصب می شوند در نمای خشک و یا تر با استفاده از اسکوپ.
به این روش اسکوپ کردن می گویند.
در نما سازی به روش خشک اسکپ کردن جنبه محکم کاری ندارد عامل اصلی نصب است.
در نما ساز تر اسکوپ کردن به منزله محکم کاری عملیات نصب است. یعنی نصب بدون اسکوپ امکان پذیر است اما احتما ریزش دارد.
سنگ به دلیل داشتن سطح نسبتا صاف، مکش آب پایین، امکان جدا شدن از ملات پشت خود در اثر کوچکترین زمین لرزه ای دارد.
مخصوصا سنگ های گرانیت که کاملا سطح صافی دارند و مکش آب بسیار پایینی دارند.

روشهای اسکوپ در نمای تر

  • لقمه گذاری
    در این روش بجای اسکوپ ، دو عدد لقمه سنگ با چسب سنگ به سنگ پلاک اتصال داده و سپس سنگ را نصب می کنند.نفوذ دوغاب ماسه سیمان پشت سنگ بصورت افقی و عمودی به لقمه سنگ ها گیرداری را ایجاد می کند.
  • سیم مفتول
    در این روش دو سر سنگ پلاک را شیار ایجاد می کنند و بجای اسکوپ ، مفتول آهنی به قطر ۲ میلیمتر را از این شیار ها عبور داده و گره می زنند. بدین ترتیب سیم به ملات پشت سنگ گیر گرده و سنگ را نگه می دارد.
  • اسکوپ فلزی
    این اسکوپ ها قطعه ای از جنس استیل هستند که دو بالچه دارند. و با ایجاد شیار پشت سنگ نصب و با ملات در گیر می شود.
Posted on