یو اس پی

USP

مخفف کلمه Unique Selling Proposition و به معنای پیشنهاد منحصر به فرد در فروش برای خریدار می باشد.

 

Posted on