حق کمیسیون مشاوران املاک

کارمزد مشاوران املاک / کمیسیون بنگاه املاک

حق کمیسیون  مشاوران املاک برحسب توافق انجام شده می باشد. و اگر توافق نشده ملاک آن تعرفه مصوب اتحادیه املاک است.

نرخ کمیسیون مشاوران املاک در شهر های مختلف متفاوت و توسط اتحادیه همان شهر تعیین میشود.

 

محاسبه انلاین کمیسیون با ارزش افزوده برحسب نرخ مصوب اتحادیه مشاوران املاک تهران

 

Posted on