پولیش کاری سنگ

marble Polishing
عملیات صیقلی نمودن سنگ با پولیش سنگ .
پولیش کاری بر روی سطوح سنگی مثل : دیوار های سنگی ، پله ها و کف انجام می گردد.
پولیش کاری بعد از کف سابی انجام می گردد. پس از پولیش کاری ، سنگ بسیار زیبا ، درخشنده و آئینه ای می شود .
پولیش کاری سنگ برای سطوح کوچک بصورت دستی امکان پذیر است. اما اغلب بوسیله دستگاه پولیش کاری  انجام می گردد. دستگاه دارای فرچه و پد های مختلف نمدی برای پرداخت می باشد قابل تغییر است و بسته به نوع سطح انتخاب می شود. با  دستگاه پرداخت انواع سطوح امکان پذیر است.
برای سطوح کوچک مثل پله ها و دیوار ها  از فرز با پد های مخصوص برای پولیش کاری استفاده می شود.

قیمت پولیش کاری سنگ بستگی به متراژ ، نوع پولیش کاری ، مواد مصرفی و کیفیت کار دارد.

پولیش کاری سنگ

 

Posted on