کلاف میانی

کلاف عرضی / ژوئن / شناژ مخفی / ریپ

تای بیم در سقف تیرچه بلوک.

میلگردهای عرضی که جهت تقویت دیافراگم افقی ساختمان و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه بلوک اجرا می شود.
کلاف عرضی در امتداد عمود بر  تیرچه ها اجرا می شود.  تکیه گاه جانبی برای تیرچه ها در سقف تیرچه بلوک می باشد. کلاف عرضی استحکام سقف را افزایش می دهد. و از لرزش سقف در هنگام، حرکت و رفت و آمد بر روی آن ، به طور قابل توجهی می کاهد.
کلاف عرضی یا ژوئن باید در میانه دهانه اجرا شود. اگر طول دهانه  زیاد باشد، تعداد بیشتری کلاف عرضی یا ژوئن نیاز است.
طول دهانه و میزان بار زنده وارد بر دیافراگم عواملی موثر در تعیین تعداد کلاف هاي عرضی می باشد.

آرماتور بندی تای بیم  شامل میلگرد بالایی، میلگرد پایینی و سنجاقی جهت کلاف نمودن این دو میلگرد می باشد.

کلاف میانی

نکات اجرائی کلاف میانی

  • جهت كلاف عرضی عمود بر تيرچه ها ميباشد.
  • حداقل عرض آن برابر عرض بتن پاشنه يك تيرچه (10 سانتی متر)
  • ارتفاع آن برابر ارتفاع سقف
  • ميلگردهاي كلاف عرضی حداقل يك عدد در بالا و حداقل يك عدد در پايين آن تعبيه مي شوند. اين ميلگردها آجدار و حداقل قطر آنها 6ميليمتر خواهد بود.
  • میلگرد سنجاقی با استفاده از میلگرد هایی به قطر 8 یا 10 میلی متر ساخته  به فاصله حداکثر 50 سانتی متر میلگرد بالا و پائین را بهم وصل می کند
  • اگر بار زنده سقف كمتر از 350كيلوگرم بر مترمربع و طول دهانه مؤثر كمتر از 4متر باشد، نيازي به تعبيه تای بیم نيست. ولي اگر در اين حالت، طول دهانه بيشتر از 4متر باشد، يك كلاف عرضی در سقف تعبيه ميشود. حداقل سطح مقطع آرماتورهاي طولي اين كلاف، برابر نصف سطح مقطع آرماتورهاي كششي وسط دهانه تيرچه ها ميباشد.
  • اگر بار زنده سقف بيشتر از 350كيلوگرم بر مترمربع و طول دهانه مؤثر كمتر از 4متر باشد، يك كلاف عرضی مورد نياز است. در اين حالت براي طول دهانه 4متر تا 7متر، دو تای بیم و براي دهانه بيش از 7متر، 3 تای بیم اجرا ميشوند. حداقل سطح مقطع آرماتورهاي طولي هر كلاف، برابر سطح مقطع آرماتورهاي كششي وسط دهانه تيرچه ها ميباشد.
  • اگر بار منفرد سبك روي سقف وارد شود، با كلاف هاي مياني مناسب، بارمنفرد وارده را باید روي تيرهاي Tشكل پخش نمود.

جزئیات اجرائی کلاف میانی سقف

کلاف عرضی

 

Posted on