راد

Thread Rod / Rod

میله گرد رزوه دار

پیچ راد / پیچ متری ، میله گرد تمام رزوه گالوانیزه.

در آویز گرفتن از سقف برای ساپورت های لوله و کانال هوا، استفاده به عنوان پایه انواع بست های لوله و … کاربرد دارد.

 

 

 

Posted on