قیر تصفیه شده

قیر تصفیه شده حاصل از ته‌نشینی نفت خام است ، که در پالایشگاه تولید می شود.و از تقطیر دو مرحله ای نفت خام در برج تقطیر به دست می‌آید. چنین قیری قیر نفتی یا قیر تقطیری نامیده می‌شود.

Posted on