بلوک شهری

بلوک شهری (به انگلیسی: City block) کوچکترین جز شهر محسوب می‌شود که توسط خیابان‌های اطراف محسور شده‌باشد. از  اجزای تقسیم بندی شهری و برنامه‌ریزی شهری می باشد
بلوک‌های شهری فضایی است که توسط ساختمان‌های شهر ایجاد شده‌است و ابتدایی‌ترین واحد بافت شهری محسوب می‌گردد یک بلوک شهری می‌تواند مجموعه‌ای از یک یا تعدادی زمین یا ساختمان با مالکیت‌های مستقل باشد.

Posted on