ام دی اف

MDF

تخته فیبر با دانسیته متوسط
MDF مخفف واژه Medium Density Fiberboard  می باشد

Posted on