مگنتیت

یکی از اکسیدهای آهن است. یک ماده معدنی و یکی از اصلی‌ترین سنگ‌های آهن با فرمول شیمیایی Fe3O4 است. فری مغناطیسی است یعنی به آهن ربا جذب می‌شود و می‌تواند مغناطیسی شود تا خود به آهنربای دائمی تبدیل شود.

Posted on