شمع بتنی درجا

شمع بتنی در جاریز

از انواع شمع بتنی .ابتدا چاهی در زمین به وسیله دست یا ماشین حفاری حفر می شود و سپس قفس آرماتور ها درون چاه قرار داده شده و داخل آن با بتن پر می شود
شمع  بتنی درجا به منظور اجرای فونداسیون ، مقاوم­ سازی و بهسازی خاک و  پایدار سازی دیواره گود قیل از گودبرداری در محل پروژه ­اجرا میشود.

شمع بتنی درجا به روش حفاری دستی
شمع بتنی درجا به  با ماشین حفاری

انواع شمع درجاریز

شمع بتنی با غلاف
شمع بتنی بدون غلاف .

 

Posted on