تیر آهن آی پی ایی

تیرآهن IPE

این تیر آهن ‌ها دارای استاندارد ایران و اروپا هستند که به ارتفاع ۱۰۰-۱۰۰۰ میلی متری تولید می‌شوند. ضخامت بال این تیرآهن ثابت است و شکل آن ها به صورت I می‌باشد و از آن ها به عنوان تیرآهن ساختمانی به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه و پوشش سقف ها و… استفاده می‌شوند.

Posted on