هیدرولیک

ابزار ماشین آلات و دستگاه هایی که از  سیال های هیدرولیک مثل روغن ، آب و …. برای ایجاد نیروی مکانیکی استفاده میکنند.

Posted on