مبرد

سرما بر / Refrigerant

ماده مُبرّد
موادی سیال که بصورت مایع یا گاز و یا دوفازی بوده و در مبدل سیستم‌های سرمایشی مانند چیلرها و سردخانه‌ها به عنوان انتقال دهنده گرما عمل کرده و باعث ایجاد برودت و سرمایش می‌شوند.

مبرد ماده یا ترکیبی از چند ماده است، اعلب به شکل سیال یعنی گاز مبرد یا مایع می باشدو در سیستم‌های تبرید مورد استفاده قرار میگیرد. مبردها معمولا در چرخه‌ تبرید تغییر فاز داده و از مایع به گاز و سپس برعکس تبدیل می‌شوند.

مواد مبرد به سه دسته تقسيم ميشوند:

  • مواد بی خطر مانند R12-R502 , R11-R13,….
  • مواد سمي و تا حدي قابل اشتعال مانند: R707 (آمونياك)-R40,R160 ,R 611
  • مواد قابل اشتعال مانند R290 (پروپان)، R170 (اتان)،R600 (بوتان) كه متداول نيستند
Posted on