هوزریل

Hose Reel

شلنگ اطفا حریق داخل طبقات ساختمان که متصل به آب فشار قوی یا لوله اطفا حریق است.
اجزا هوز ریل شامل : شیر فلکه ، قرقره ، نازل آب آتش نشانی ، یک رشته شلنگ حدود 20 متر می باشد .که بصورت قرقره جمع شونده است. هوزریل در طبقات ، در محلی قابل دسترسی برای واحد ها در فایر باکس نصب می گردد.

قیمت خرید هوزریل متاثر از نوع ، جنس و برندتولید کننده آن است.

هوزریل

 

Posted on