کلید اف آی

کلید اف آی / کلید نشتی جریان / کلید FI /

کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی.کلید حفاظت از جان. سوئیچ محافظ جان.
این کلید به وسیله جریانهائی که از فاز و نول عبور می کند، جریان عبوری یا نشتی به زمین را مشخص می کند. این وسیله به اندازه ای حساس است که میتواند جریانهای نشتی کوچک را که باعث عملکرد فیوز نمی شوند،ولی می توانند برای شروع یک آتش سوزی یا برق گرفتگی کافی باشند بیابد. چنین جریانی باعث قطع این کلیدو در نتیجه، جداشدن منبع تغذیه خواهد شد.
این کلید شخصی را که احتمالا بین دو سیم فاز و نول دچار شوک می شود، محافظت نخواهد کردو فقط انسان را در مقابل اتصالی بین فاز و زمین محافظت می کند.اگر شخصی از قسمتی که نسبت به زمین برقدار است دچار شوک الکتریکی شود ، به دلیل جریانی که از بدن وی به زمین عبور می کند ، این کلید در چند صدم ثانیه منبع تغذیه را قطع می کند.
لازم به یاد آوری است که این کلید مقدار جریان را کاهش نخواهد داد ، بلکه تنها مدت زمان شوک را محدود خواهد کرد.

کلیدها جهت استفاده مشترکین برق تک فاز ( خـانـگی ) بـه صورت دو پـل ( فـاز + نـول ) و مشترکین برق سه فـاز ( صنعتی ) به صورت چهار پل ، که می تواند همراه با نول و یا بدون نول ( در سیستم های سه سیمه ) بکار رود
حساسیت کلیدها  از 10 میلی آمپر تا 5/1 آمپر ، و مدت زمان قطع حداکثر 200 میلی ثانیه است .

قطع جریان برق توسط کلید محافظ جان نشان دهنده آن است که حداقل یکی از وسایل برقی موجود در مدار و یا اینکه سیم کشی ساختمان دارای جریان نشتی می باشد که در این صورت باید ابتدا دو شاخه کلیه وسائل برقی را از پریزها بیرون آورده و پس از وصل مجدد کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی چنانچه کلید دوباره جریان برق را قطع نمود.
این امر بدین معنی است که در سیستم سیم کشی داخل ساختمان و یا سیم های خروجی از مدار کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی جریان نشتی بوجود آمده است و تا زمانی که این نشتی وجود داشته باشد کلید قابل وصل نخواهد بود و هربار پس از وصل کلید ، بلافاصله فرمان قطع می دهد که در این صورت بایستی توسط فرد متخصص نسبت به رفع نقص اقدام گردد.

بوش ، هیوندای از برند های محبوب کلید حفاظت از جان میباشد.
قیمت خرید کلید حفاظت از جان متاثر از نوع آن و برند آن می باشد.

انواع کلید FI

کلید  ELCB
قطع کننده مدار نشتی زمین  – Earth leakage circuit breaker
کلید RCBO
قطع کننده مدار جریان باقیمانده با حفاظت اضافه بار  – residual-current circuit breaker with overload protection
کلید RCCB
قطع کننده مدار جریان باقیمانده  – residual-current circuit breaker
کلید RCD
دستگاه جریان باقیمانده  – residual-current device

کلید اف آِی

Posted on