ملاقه بنائی

از ابزرآلات ساختمانی برای برداشتن ملات ساخته شده.

Posted on