اسپینینگ

شکل دهی چرخشی

ساخت ظروف و قطعات فلزی به روش شکل دهی چرخشی

اسپینینگ یکی از روش های شکل دهی فلزات است که قابلیت تولید حجم های تو خالی و بدون درز با محور تقارن را دارد.‌‌‌

عبارت از بستن یک ورقه فلزی به سطح مندرل (سنبه) و شکل دادن به آن توسط یک غلطک در یک مرحله یا یک سری از مراحل متوالی می‌باشد

اساس فرآیند شکل دهی چرخشی، مشابه عملکرد چرخ سفالگری است که با چرخش قطعه و اعمال نیروی نقطه ای انجام می شود.

Posted on