فیلر

filler

ماده پرکننده.هر نوع ماده که برای پر کردن فضای خالی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلر در لغت به معنای پرکننده میباشد و در اکثر کارهای اجرایی به اشکال مختلف مورد استفاده قرار میگیرد در بتن جهت یکنواختی و پرکنندگی بین مصالح سنگی(شن و ماسه)از مصالح ریز تری به عنوان فیلر استفاده میشود در آسفالت برای پیوستگی دانه ها از گرد سنگ آهک سیمان و ریزدانه سنگی به عنوان فیلر استفاده میشود در اتصالات پیچی فاصله بین دو نقزه مورد اتصال با ورق های مناسب به عنوان فیلر پر میشود.

معادل انگلیسی Filler

Posted on