سیکل تبرید

چرخه تبرید

فرایند تبرید که در یک سیستم  به صورت یکنواخت ، متوالی و پیوسته ، و بصورت یک چرخه ثابت انجام می‌شود.
برای این کار  ماده مبرد ، دائما در درحال چرخش است و حرارت محیط را جذب و آن را در جای دیگری دفع می کند.
چیلر ، کولر گازی ، یخچال­‌ ، فریزر و تجهیزات سرمایشی بر اساس سیکل تبرید عمل می کنند.

انواع سیکل تبرید

سیکل تبرید تراکمی
سیکل تبرید جذبی

Posted on