آشرای

اشری / اشرایی / ASHRAE

اَشرِی یا اَشرایی
انجمن گرمایش ، سرمایش و تهویه مطبوع آمریکا
مخفف عبارت ( American Society of Heating , Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
این سازمان در سال ۱۸۹۴ تأسیس شد که دارای ۵۷ هزار عضو متخصص ساختمان از ۱۳۲ ملیت در دنیا می‌باشد.
تمرکز این انجمن بر روی بهره‌وری انرژی و کیفیت هوای درونی ساختمان و سرمایش و گرمایش و پایایی در صنعت می‌باشد.

Posted on