تبرید تراکمی

Compression refrigeration system

سیستم سرمایش تراکمی

فرآیند سیکل تبرید به روش تراکمی
در سیستم تبرید تراکمی انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی مورد نیاز سیکل تبدیل شده و عمل تبرید بوسیله گاز مبرد انجام می‌گیرد.
اساس کار سیستم تبرید تراکمی با نیروی برق است.

اجزا سیستم‌ سیکل تبریدتراکمی

کمپرسور
شیر انبساط
کندانسور
اواپراتور

سیستم تبرید تراکمی

عملکرد سیکل تبرید تراکمی

ابتدا گاز مبرد بصورت بخار گرم کم‌فشار توسط کمپرسور متراکم می­‌شود و به صورت بخار داغ پرفشار وارد کندانسور  می‌شود. گاز پس از عبور از مسیر پر پیچ و خم لوله های کویل ، حرارت خود را به محیط داده و به مایع سرد پرفشار تبدیل می‌گردد. اکنون این مایع مبرد وارد شیر انبساط می‌شود.
با عبور مایع مبرد از درون شیر انبساط، فشار از روی مایع برداشته می‌شود. سپس مایع سرد کم‌فشار وارد اواپراتور می‌شود. اواپراتور  یک کویل پر پیچ و خم دیگر است ، در اوپراتور مایع کم‌فشار، گرمای محیط اطرافش را می‌گیرد و از این طریق سرما تولید می کند.
چیلر تراکمی ، اسپلیت ، کولر گازی ، یخچال نمونه های از سیستم تبرید تراکمی می باشد.
در چیلر تراکمی مایع سرد کم فشار  باعث سرد شدن آب درون اوپراتور و در نتیجه آب سرد شده در چیلر تولید می‌شود.و اب سرد شده به هواساز مرکزی هدایت شده و هوای سرد توسط کانال به واحد انتقال می یابد و یا آبسرد به فن کویل های داخل ساختمان هدایت می شود و از این طریق هوای آن محیط را خنک می‌کند.
در اسپلیت اوپراتور در یونیت داخل ساختمان جاسازی می‌شود. مایع کم‌فشار، گرمای محیط اطرافش را می‌گیرد و از این طریق هوای آن محیط را خنک می‌کند.
در یخچال هم اوپراتور درون محفظه قرار دارد ، مایع کم‌فشار، گرمای محیط اطرافش را می‌گیرد و از این طریق هوای آن محیط را خنک می‌کند.
مایع مبرد با گرفتن گرمای آب سیستم یا محیط ، بخار شده و به شکل مبرد گازی در می‌آید.

این گاز مبرد، یا همان بخار گرم کم‌فشار ، مجددا وارد کمپرسور می‌شود و این چرخه از نو آغاز می‌گردد. این چرخه، یا سیکل تبرید ، به همین صورت ادامه پیدا می‌کند.
واژه تراکمی به این خاطر به آن اطلاق می شود که فرآیند سرمایش بر اساس متراکم کردن مبرد توسط کمپرسور صورت می گیرد.

مبرد در سیستم تبرید تراکمی

مبرد مورد استفاده در سیستم تبرید تراکمی اغلب یکی از انواع گاز مبرد است. گاز های مبرد به محیط زیست خصوصا لایه ازن آسیب رسان می باشد.

 

Posted on