تبرید جذبی

سیستم سرمایش جذبی/ Absorption refrigeration system

در سیستم تبرید جذبی  از انرژی گرمایی برای سیکل تبرید استفاده می‌شود.
اساس کار سیستم تبرید جذبی حرارت است. از منابع حرارتی به عنوان انرژی ورودی به سیستم استفاده می شود.

منابع گرمائی آن بصورت شعله مستقیم و حرارت غیر مستقیم تامین می گردد.
در نوع حرارت مستقیم حرارت لازم  مستقیما توسط مشعل با  گاز  طبیعی یا گاز LPG و یا دیگر سوخت های فسیلی تامین میگردد. در حرارت غیر مستقیم حرارت لازم از  منابع حرارتی مانند انرژی خورشیدی یا گرمای تلف شده در سیستم های حرارتی تامین میگردد.
لذا نوع دوم در کشور های که سوخت فسیلی گرانتر است به صرفه تر است. اما در حال حاضر در ایران نوع شعله مستقیم که قیمت گاز به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی کشور نسبت به قیمت جهانی گاز طبیعی در مقابل برق پائین تر است ، استفاده از تبرید جذبی مقرون به صرفه تر می باشد.

اجزاي سیستم تبرید جذبی

دستگاه آبزوربر
ژنراتور
كندانسور
اواپراتور
شير انبساط
پمپ

سیستم تبرید جذبی

عملکرد سيستم تبرید جذبی

در اين سيستم دو سيال بكار مي رودكه يكي سيال جاذب و ديگري سيال مبرد مي باشد. با حرارت دادن محلول در ژنراتور بخار مبرد از ماده جاذب جدا شده و افزايش حجم مي يابد كه با توجه به اين افزايش حجم در نهايت فشار مبرد به قدر كافي بالا مي رود و خروجي ژنراتور مثل خروجي كمپرسور مي شود كه شرايط مورد نياز كار در سيكل را دارد.
بعد از آن به كندانسور مي رود بخار مبرد در كندانسور تقطير شده و پس از عبور از شير انبساط وارد اواپراتور مي گردد،با تبخير در اواپراتور گرما از محيط اطراف توسط مبرد دريافت شده و توليد سرما مي شود.پس از آن مبرد وارد مخزن جاذب یا دستگاه آبزوربر مي شود که حاوی مواد جذب کننده که اغلب لیتیم بروماید می باشد و  حجم زیادی بخار آب محفظه اِواپراتور را در مدت کوتاهی به خود جذب نموده و آن را خالی نموده برای ادامه کار سیکل .
حال محلول مبرد و جذب  شده آبزوربر توسط پمپ به ژنراتور فرستاده مي شود و بدين ترتيب سيكل جذبي تكميل مي گردد.
در سيكل جذبي وقتي بخار مبرد به جذب كننده وارد شده و جذب مي شود،باعث بالا رفتن دماي ماده جاذب مي شود كه اين حرارت توسط يك خنک کننده از جذب كننده خارج مي شود.
در سيستم هاي جذبي تنها بخشي كه احتياج به كار مكانيكي دارد پمپ است كه كار آن در مقايسه با كمپرسور بكار رفته در سيستم ها تراكمي بسيار كمتر است.

مبرد و جاذب در سیستم تبرید جذبی

 

Posted on