چیلر جذبی دو اثره

چیلرهای جذبی دو اثره در دو مرحله محلول لیتیوم بروماید را غلیظ می‌کند. به عبارتی دو ژنراتور دما بالا و دما پایین در سیسیتم وجود دارد. محلول با عبور از آن‌ها غلیظ می‌شود. این کار باعث شده است، که ضریب عملکرد یا COP سیستم تا 1.2 افزایش پیدا کند.

Posted on