انرژی تجدید پذیر

انرژی تجدیدپذیر (به انگلیسی: Renewable energy) انرژی  که از منابع تجدیدپذیر به‌دست می‌آید، که در مقیاس زمانی کوتاه به‌طور طبیعی دوباره جایگزین می‌شوند.
مانند: نور خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج و گرمایش زمین‌گرمایی  این گونه از منبع انرژی دربرابر سوخت‌های فسیلی قرار دارد که بسیار سریعتر از تجدید مصرف می‌شوند.

Posted on