سوخت فسیلی

 

 

 

Fossil fuel

سوخت فسیلی ماده حاوی هیدرو کربن است  که در اعماق زمین از بقایای حیوانات  گیاهان در طی هزاران سال تشکیل میشود. انسان انرا استخراج کرده و بعنوان منبع انرژی مورد استفاد قرار میدهد

سوخت‌های فسیلی اصلی شامل زغال‌سنگ، نفت و گاز طبیعی می باشد.

 

سوخت‌های فسیلی  مورد استفاده خانگی ، نیروگاه های تولید برق ، خودرو و همچنین در پالایشگاه‌ها و صنایع شیمیایی به سایر مواد شیمیایی یا مشتقات تبدیل میشود.

Posted on