لیتیوم بروماید

لیتیوم برمید یک نوع نمک جاذب رطوبت است که در چیلر کاربرد دارد

 

کریستالیزه شدن لیتیوم برماید شایع‌ترین دلیل بروز مشکل و خرابی در چیلرهای جذبی است

 

Posted on