بلوکاژ

قلوه چینی

به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین به کف ساختمان‌ها ، لاشه سنگ و قلوه سنگ در چند لایه از دانه درشت به ریز از پایین به بالا ، بدون ملات به ضخامت ۲۵ تا ۴۰ سانتی متر روی خاک کوبیده شده با دستگاه کمپکتور ، ریخته می‌شود.
سپس روی آن یک لایه ترکیب شن و ماسه ریخته تا فواصل خالی بالای قلوه ها را پر نموده و یک سانتی متر روی همه سطوح را بپوشاند. سپس عملیات کف سازی بر روی آن انجام میشود.
میزان ارتفاع بلوکاژ به رطوبت زمین بستگی دارد.

بلوکاژ

Posted on