ظرفیت اسمی

ظرفیت نامی / offered capacity

حداکثر ظرفیت انجام کار یک دستگاه که تحت شرایط تعیین شده مورد آزمایش قرار گرفته و در کاتالوگ و معرفی آن درج می شود و با ظرفیت واقعی که باید در شرایط خاص کار کند ، تفاوت دارد.
برای مثال یک چیلر با ظرفیت اسمی ۳ تن تبرید در شرایط آزمایشگاهی اروپایی (دمای محیطی ۲۵ ، آب ورودی ۲۰ و خروجی ۱۵ درجه سانتی گراد) طراحی ، ساخته و آزمایش می شود. اگر این چیلر در شرایط واقعی در محیطی با دمای ۳۵ درجه کار کند و دمای آب ورودی به آن ۱۳ درجه و دمای آب خروجی از آن ۷ درجه باشد ، ظرفیت واقعی آن ۲٫۲ تن تبرید خواهد بود و این یعنی اینکه چیلر مورد نظر با حدودا ۲۵ درصد کمتر از ظرفیت اسمی خود کار خواهد کرد.

 

Posted on