قیرگونی

قیرگونی نوعی ایزولاسیون است.برای عایق کاری استفاده می‌شود. و به منظور تثبیت قیر از چتائی استفاده می‌شود. الیاف چتائی نقش مسلح کننده قیر را دارند و قیر را در محل خود تثبیت می‌کنند.
قیر و گونی به دو شکل اجرا می شود یک لایه شامل یک لایه یک لایه گون و یک لایه قیر روی آن ، دو لایه و سه لایه :
در یک لایه ابتدا یک لایه قیر سپس یک لایه گونی و دوباره روی آن یک لایه قیر و در دولایه و سه لایه این کار تکرار می شود.
ضخامت قیروگونی در حدود 2تا 3 سانتی متر است. آهک و شفته آهکی قیر را فاسد می‌کنند و نباید در زیر قیرگونی از این ملات استفاده شود و برای این کار ملات ماسه سیمان مناسب‌تر است.
قیرگونی به منظور عایق کاری سرویس‌های بهداشتی ، آشپزخانه ، پشت بام ، استخر ، دیوار ، پل‌ها ، پی ساختمان‌ها ، مخازن آب ، کانال‌ها و سایر موارد عایق کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

نکات اجرائی قیروگونی

ضخامت قیرگونی در حدود 2تا3 سانتی متر است.
آهک و شفته آهکی قیر را فاسد می کننددر زیر قیرگونی از ملات ماسه سیمان مناسب تر است.
چتائی باید نو باشد ، دارای بافتی ریز ،سالم ، بدون خوردگی و پاکیزه باشد
وزن هر متر مربع چتائی باید حدود 380گرم باشد
قیرگونی را نباید در هوای سرد انجام داد. سردی هوا موجب سرد شدن سریع قیر ،باعث می‌شود که قیر به طور کامل نچسبد.
سطح کار باید خشک بوده باشد.
نبایدقیر سفت استفاده شود
حداقل میزان قیر برای اندود کردن یک متر مربع گونی 2500گرم است می باشد.
بعد از قیرگونی محل باید تست شود.
بعد از تست باید قیرگونی را با یک لایه سیمان به طور کامل پوشاند تا آسیب به آن نرسد.

قیر و گونی

Posted on