ملات باتارد

ملات حرامزاده / ملات باستارد / Batard mortar / Bastard mortar

باتارد ملاتی است که در مجاری آب، فاضلاب‌ها، منابع و مخازن آب، سفت‌کاری و کف‌پوش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این ملات ترکیبی است از ماسهٔ ریزدانه یا معمولی با آهک و سیمان.
بعد از آخوره بستن به آن آب اضافه می‌کنند و ورز می‌دهند. معمولا به ازای ۱۰۰ کیلوگرم آهک،۲۰۰ کیلوگرم سیمان در یک متر مکعب لازم است چنانچه آهک به صورت خمیره و یا شیرهٔ آهک با ماسه مخلوط شده و سپس به سیمان به آن اضافه می‌شود به مراتب بهتر از مخلوط به روش خشک است. نکتهٔ مهم باز شدن دانه‌های آهک و ترکیب آن با سیمان است که بر اثر خودگیری سریع تر سیمان نسبت به آهک، سبب ناهمگونی موقتی در مقاوم شدن ملات می‌شود، از اینرو این ملات، در اصطلاح بنایی به باتارد یا حرام زاده معروف است.
باستارد یک کلمه فرانسوی است.

 

 

Posted on