سینک کورین

 

سینک ظرفشویی از جنس کورین و کاملا یکپارچه با صفحه کابینت ساخته می شود.

 

Posted on