شیلنگ خرطومی

شلنگ فنری اسپیرال کاربرد های زیادی دارد

Posted on