شاخص EER

ایی ایی آر

مخفف کلمات Energy Efficiency Ratio است
نسبت راندمان انرژی برای دستگاه های خنک کننده است. این شاخص، حاصل تقسیم انرژی خنک کاری دستگاه بر حسب بی تی یو (BTU) بر انرژی الکتریکی ورودی به دستگاه بر حسب وات ساعت (Wh) است

شاخص EER

Posted on